Avukat Serdarhan TOPO: Kamu Hukuku Dalları

Avukat Serdarhan TOPO, Kamu hukuku, devletin diğer devletlerle kamu gücünü kullanarak insanların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Çok sayıda olan bu ilişkiler, kendi içlerinde bazı gruplara ayrılır. Buna uygun olarak düzenlenmiş olan kamu hukuku dalları ise şu şekildedir:

Avukat Serdarhan TOPO: Kamu Hukuku Dalları
Avukat Serdarhan TOPO: Kamu Hukuku Dalları kadir

Avukat Serdarhan TOPO: Kamu Hukuku Dalları

Avukat Serdarhan TOPO, Kamu hukuku, devletin diğer devletlerle kamu gücünü kullanarak insanların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Çok sayıda olan bu ilişkiler, kendi içlerinde bazı gruplara ayrılır. Buna uygun olarak düzenlenmiş olan kamu hukuku dalları ise şu şekildedir:

Anayasa Hukuku:

Devletin yapısını ve organlarını insanların özgürlüklerine yönelik düzenlemekte olan hukuk dalıdır. 7 Kasım 1982 tarihli olup 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının da başlangıcıdır. Bu bölüm 177 asıl ve 16 geçici maddeden meydana getirilmiştir.

İdare Hukuku:

Belirlenen anayasa devletin örgütlenme biçimi hakkında belirlenmiş olan bazı kurallar koymuştur. Ancak koyulan bu kurallar genel niteliklere sahiptir. İdare birimlerin işleyişi hakkında bir konuya değinilmemiştir. Bu durum yalnızca idare hukukun konusu halindedir. İdare hukuk kavramı devletin örgütlenmesi ve idare birimlerin oluşturulması adına karar veren, çalışma biçimlerinin birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukukunun alt dalı olan bir hukuk dalı olarak bilinir.

Ceza Hukuku:

Suç teşkil edici eylemlere yönelik ceza uygulayan bir hukuk dalıdır. Suçun karşılığı ceza olurken, hangi eylemlerin ceza teşkil ettiğini de eylemin karşılığı tayin eder. Bu durum ceza hukukunun temel ilkesi olarak kabul edilirken, kanunsuz suç ve ceza olmaz deyimiyle de ifade edilmektedir.

Devletler Umumi Hukuku:

Devletin diğer devletler arası kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan bir hukuk daldır. Bu yönüyle birlikte devletler umumi hukuku, dış hukuk olarakta adlandırılmaktadır. Hukuk alanının içinde bir devletin kendi ülkesindeki insanlarla ve onların birbirleriyle olan ilişkilerin düzenlediği halde devletler umumi hukukunda, devletin kendi ülkesi dışındaki başka devleti veya diğer kuruluşlarla olan ilişkileri düzenlemektedir. Bu tür ilişkiler sırasında devletlerin arasında bir eşitliğin oluşması söz konusu olur.

Yargılama Hukuku:

Sosyal ilişkilerde yaşanmakta olan uyuşmazlıkların ne şekilde çözülmesini gerektiğini ve var olan hukuk kurallarını ihlal eden kişilerin takip edilmesini sağlayan bir daldır. Başkasından alacaklı olan bir kişinin borcunu hangi mahkemede dava edeceğini ve bu alacağını ne şekilde kanıtlayabileceğini, suçu işleyen kişiyi nasıl yargılayacağı gibi konularla ilgilenir.

İcra İflas Hukuku:

Bu hukuk dalı da yargılama hukuku ile yakından ilişkili olarak bilinir. Burada borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda alacaklıdan durumun nasıl tahsil edileceğini göstermektedir. Borçlunun aleyhinde yapılacak takip, icra üzerine bir takip olabileceği gibi, eğer koşullar buna uygunsa iflas yoluyla da bu yapılabilir. Her iki takibinde nasıl yapılacağı, kişinin bu tarz bir durumun karşısında nasıl yasal yollara başvurabileceği, alacaklının bu durum içinde hangi haklara sahip olduğu, borçlunun ona ait olan borcu ödememesi durumunda nasıl haczedileceği gibi konular bu dal altında incelenir.

Vergi Hukuku:

Kamu hukukunun içinde yer alan ve devletin mali şekildeki faaliyetlerini inceleyen hukukun bir dalıdır. Kendi içinde bazı alt başlıklara ayrılır. Gelir hukuku, gider hukuku ve bütçe hukuku bunlar arasında yer alır. Karşılıksız olan ve zor kullanılarak alınan fon, prim, harç ve aidat gibi konuların tüm gelirleri bu hukuk dalının kapsamına girmektedir. Verginin alacaklısı devlet olurken, toplamanın yetkisi yerel yönetimler ve kamu tüzel kişilere devredilebilmektedir.

Kamu hukukunun özel hukuktan ayrılması, başvurulacak mahkemenin ayrılması açısından önemli bir konudur. Kamu hukuku konusu arasında devlet ve yurttaş arasındaki sorunlar olurken, bunlar idare mahkemelerde çözüme kavuşturulur. Hukuki bir uyuşmazlık söz konusu olursa, bu durum kamu hukukuna aittir. Başka teoriye göre, hukuksal olan bir çatışma, kamunun çıkarlarını ilgilendiren özelliklere sahip olursa, bu durum kamu hukuku içinde incelenmeye tutulmalıdır.  

 

Avukat Serdarhan TOPO

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X