KONDA: Geçersiz Oylarda Açıklayamadığımız Bir Durum Var

Türkiye’nin önde gelen kamuoyu araştırması kurumlarından KONDA, referandum sonuçları hakkında bir rapor yayınladı

KONDA: Geçersiz Oylarda Açıklayamadığımız Bir Durum Var
KONDA: Geçersiz Oylarda Açıklayamadığımız Bir Durum Var
Türkiye’nin önde gelen kamuoyu araştırması kurumlarından KONDA, referandum sonuçları hakkında bir rapor yayınladı. Raporda ilginç tespitlere yer verildi. Özellikle geçersiz oylar konusunda ‘açıklayamadığımız bir durum var’ ifadesi dikkat çekti. Raporda özetle şu görüşlere yer verildi. Referandumda yurt içinde 1.8 oranında geçersiz oy kullanılmıştır. Geçersiz oyların en düşük olduğu iller genellikle batı illeri iken en yüksek geçersiz oyun olduğu illerin tümü ‘hayır’ oylarının ağırlıklı olduğu Kürtlerin yaşadığı illerde olduğu görülmektedir. Bu illerin gerek güvenlik politikalarının gerekse OHAL uygulamalarının olduğu terör bölgeleri olması dikkat çekicidir. Özel olarak odaklanılması gereken sandıkların bu illerde olduğu açıktır. Geçersiz oyların ilçe bazında dağılımına bakıldığında daha da ilginç bir nokta ortaya çıkmaktadır. Orta Anadolu ve Karadeniz’in tüm ilçelerinde geçersiz oy oranlarının ülke ortalamasının en altında olduğu görülmektedir. Bu ilçelerde evet oyları çok daha çoğunlukta baskındır ve burada açıklayamadığımız bir durum ortaya çıkmaktadır. Doğu ve güneydoğudaki bir çok ilçede büyük çoğunluğunda ise geçersiz oy oranları ise ülke ortalamasının çok üstündedir. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak hayır oyları çoğunluktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X